2. 6. 2012

Jakubova smrt

ObrazekTřeskla rána a muž klesl k zemi. Proč? Protože byla válka. Třicetiletá…. Vyžádala si spoustu obětí. Málokteré však lze spojit s konkrétním jménem a rodem. Jeden takový výjimečný zápis obsahuje matrika farnosti Opatov z let 1625-1690 (SOA Zámrsk, sign. M-28 2368 NOZ)

Téměř před tři sta osmdesáti lety zaznamenal farář smrt Jokla Woletze, chalupníka z Opatovce (něm. Überdörfel, Oberdörfl, Oberdorf). První zmínku jsem našla 19. října 1634 při křtu jeho dvou dcer. Tátu nikdy nepoznaly. Jakub Woletz podlehl zranění 17. září, měsíc před jejich narozením. Co se vlastně stalo? Těžko říct. Patrně má jeho smrt souvislost s vypálením a vydrancováním vsi, k němuž došlo během třicetileté války. Žádné datum ani podrobnosti k celé události se mi ale najít nepodařilo.

Záznam o Jakubově pohřbu konkretizuje vojáky jako Chorvaty (http://goo.gl/VY4BY) – tedy nikoliv nepřítele, ale příslušníky císařské armády. Dokládá tak pravdivost starého lidového rčení: “Bůh nás chraň od moru a Chorvatů!”

imageAbtsdof (Opatov), 19. říjen 1634 po smrti jejich otce pokřtěny Kateřina a Rozina, rodiče: Jokl Woletz – od vojáků zastřelený, manželka Kateřina

clip_image002Dne 17. září (1634) byl pohřben Jakub Woletz z Oberdörflu, od Chorvatů zastřelený

*

Příspěvky přebírá:

Creative Commons License