2. 4. 2012

Drašar a já

Rodový propletenec. To zná každý, jehož předci žili celá staletí na jednom místě. Jak přibývají další a další informace, nebývá už jen jedna nit, ale pěkně pomuchlané klubko. Už v příspěvku Skuteční lidé z literárních děl Terézy Novákové jsem se zmiňovala o vzdálené příbuznosti s hrdinou románu Drašar – Josefem Václavem Justinem Michlem.  (Neúplný graf zobrazuje její složitost (a to tu jsou jen některé rodové vazby – klikněte pro zvětšení).

 drašar - příbuzenství

Do příběhu nehodného kněze ji vtělila i Teréza Nováková:

“Dyť tenle pan Anton taky, – jenomej se k Janelom do Poličky přiženil,” vysvětloval stárek. “A přinde s mynářem do přízně dodvakrát. Nebožka Janelka taky byla Sedliská eště ze sádeckýho mlejna, dědečkova céra.” Aninka se smála. “Toť, my nihdá nevíme, esli polická nám přinde tetkou neboli sestřenicej! Byla by to sestřenice postarší!…”

image zápis sňatku Antonína Michla a Veronika Janelové, Drašarových rodičů

imagezápis sňatku Vojtěcha Janele a Terezie Sedliské, Drašarových prarodičů z matčiny strany

 

 

“Lidské, příliš lidské”, napsala autorka v předmluvě k románu. Mě nezbývá, než souhlasit.

image Březiny, hřbitov – místo posledního odpočinku Josefa Václava Justina Michla - Drašara

*

Příspěvky přebírá:

Creative Commons License