3. 3. 2012

Karel Hubálek – nezvěstný emigrant

Možná někdo z vás, čtenářů, přiloží dílek do skládačky podivného příběhu…

17. ledna 1911, kostel v Nekoři – čas a místo sňatku. Řezník Karel Hubálek, 32tiletý syn (* 27.03.1878) Františka Hubálka a Josefy roz. Ježkové z Nekoře 116 si bral o třináct let mladší ženu. O šestnáct let později žádala Anna Hubálková roz. Krejsová (* 06.04.1891), dcera Mikuláše Krejsy a Anny roz. Mikyskové z Nekoře 182, o rozluku manželství a soud jí vyhověl. image


Jednací číslo Ck IIa 88/27/11


Zemské politické správě v Praze

Právoplatným rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22/3 1927 jed. č. Ck IIa 88/26 bylo v právní rozepři žalující strany Anny Hubálkové roz. Krejsové, služebné v Nekoři čp. 188 z Žamberka proti žalované straně Karlu Hubálkovi v Nekoři t.č. v Americe, Scranton Pa., nyní nezvěstnému pro rozluku manželství uznáno právem:
 
Manželství uzavřené mezi žalující a žalovanou stranou dne 17/I. 1911 ve farním kostele v Nekoři u Žamberka podle římsko-katolického obřadu prohlašuje se za rozloučené z viny žalované strany.
Manželé přísluší domovskou obcí do Nekoře, okres Žamberk
 
Krajský soud v Hradci Králové odd. II. dne 20. května 1927
Eduard TeichmanTo se stává, řeknete si. Na tom není nic zvláštního. Není do chvíle, kdy se snažíte najít nějakou stopu po Karlu Hubálkovi. Kdy vlastně do USA odešel? Na http://www.ellisisland.org ani v dalších zdrojích o ameri- ckých přistěhovalcích ani zmínka… Jistého Charlese Hubalka uvádí jen registrační karta pro vojenské účely z let 1917-1918:
 
image
Nemám předplatné na ancestry.com, tak nemohu ověřit, zda jde skutečně o hledaného Karla. Možná ano, protože rozvodový dokument uvádí téměř shodné místo posledního pobytu nezvěstného Annina manžela – Scranton v Pensylvanii.
image   File:Map of Lackawanna County Pennsylvania With Municipal and Township Labels.png
USA vstoupily do války proti Německu 2. dubna 1917.  Vláda USA počítala se zachováním Rakouska-Uherska, a proto nedovolila vybudování čs. vojenských jednotek. Dobrovolníkům však umožnila odjezd do Francie, kde jich téměř tři tisíce vstoupily do 21., 22., 23. čs. střeleckého pluku. Dalších 40.000 našich krajanů bojovalo na západní frontě v amerických expedičních silách (American Expeditionary Forces, AEF) generála Pershinga. AEF výrazně spolupracovaly s francouzskou armádou během útoku na Aisne (oblast Château-Thierry) v červnu 1918 a na konci roku 1918 na hlavní frontě u Saint-Mihiel a Meuse-Argonne. Spojené státy vyslaly na bojiště 4.272.500 vojáků, z nichž 117.000 zemřelo (až 50% na tzv. “španělskou” chřipku) a 204.000 bylo raněno. Údaj o pohřešovaných se mi najít nepodařilo.
 
Příběh Karla Hubálka zůstává prozatím otevřený. Byl oním člověkem z registrační karty? Zemřel – bezejmenný – v 1. světové válce nebo prostě jen zmizel a začal docela nový život?
 
 
Pokračování, leč znovu bez konce:
Kate Ritter ze skupiny Genealogical & Historical Research na LinkedIn (ještě jednou velké díky) mi zaslala fotokopii výše zmíněné Registrační karty, která se skutečně týká nekořského rodáka Karla Hubálka.
 
image  image
 
Karel Hubálek, bydliště: 845 Caprouse Avenue, Scranton, věk 40 let, narozen 27. března 1878, běloch (ne-indián), cizinec, bez vyznání, původem z Čech, Rakousko
zaměstnání: mistr, zaměstnavatel: Stowners Pork Packing Co., Scranton, Lackawanna, Pensylvánie (= firma na zpracování masa)image
nejbližší příbuzný: Anna Hubálková, 845 Caprouse Avenue, Scranton, Pensylvánie
podpis: Charles Hubalek
výška: střední, postava: střední, barva očí: … barva vlasů: hnědá
Ztratila osoba ruku, nohy, ruce, oči, nebo je zřejmě fyzicky diskvalifikován? Ne
 
Registrační karty, schválené Výběrovým služebním zákonem z 18.5.1917, museli vyplnit všichni dospělí muži do 46 let žíjící v letech 1917-18 v USA (celkem 24 milionů mužů). Tato civilní registrace je často zaměňována s vojenskou, ale jen malé procento z registrovaných bylo skutečně povoláno k výkonu vojenské služby. O té se na kartě nevedou žádné údaje.

Příběh Karla Hubálka dostal po přečtení registrace nové obrysy.  Do USA přijel spolu s manželkou Annou (neznámo kdy, v každém případě mezi lety 1711-1717). Jako řezník našel práci ve firmě na zpracování masa, kde se později vypracoval na mistra. Firma Stowners Pork Packing Co. sídlila v městě Scranton, kraj Lackawanna, stát Pensylvania, ježbylo zároveň i bydlištěm manželů Hubálkových. Žili v Caprouse Avenue č. 485 (viz foto nedávné podoby – podle rozhodnutí městské rady byly roku 2011 domy z velké části zbořeny)

Nic z toho však k objasnění příběhu nevede. Naopak otevírá se více otázek.

Až dosud jsem předpokládala, že odešel Karel Hubálek do USA sám s tím, že za ním žena přijede později. Ale omyl. Žili tam oba. Anna by tedy věděla o Karlově vstupu do armády. Pokud by se ztratil kdesi na bojištích 1. světové války, nerozváděla by se. Nechala by jej, jako to dělalo mnoho jiných žen, prohlásit po určeném čase za mrtvého. Jenomže Karel jednoduše zmizel… Ve 38. největším městě Spojených států (v pol. 30 let cca 150.000 obyvatel), uprostřed spleti mnoha národností, v kraji plném dolů zmizí člověk raz dva. Živý nebo mrtvý.

Proč by chtěl čtyřicátník opouštět ani ne třicetiletou manželku, když se mohl nota bene lehce rozvést? Kdyby to bylo obráceně... Ale žádného nového manžela si tenkrát paní Anna neopatřila, takže ji nelze z ničeho nekalého podezírat. ˇ

Spíše si dovedu představit scénu podobnou gangsterskému filmu. Scranton, to nebyla Karlova rodná Nekoř. Zatímco doma platil coby řezník za siláka, tady člověk potkal takových lidí plno. Řezníků jako on, horníků, železářů, prostě silných chlapů, co se dokazali rozohnit pro maličkost. Rvačky, jistě i se zbraněmi, tu asi tenkrát nepatřily ke zvláštním událostem. Karlu Hubálkovi se mohl stát osudným právě takový konflikt. Snad zemřel, možná jen nešťastnou náhodou, a pachatelé jeho tělo ukryli tak pečlivě, že nebylo dodnes nalezeno.

Sčítání lidu 1920 (United States Census 1920) už nezvěstného Karla ani jeho ženu nezaznamenává. Anna v Novém světě štěstí nenašla. Mezi lety 1918-1920 vrátila zpátky do Čech. Dalších šest let marně čekala na jakoukoliv zprávu o svém muži. Teprve pak zažádala o rozvod.

Objeví se ještě další fakta? Bude mít tento příběh další pokračování?

*
 
Příspěvky přebírá:
Creative Commons License