17. 10. 2010

A kterápak vy jste?

O dědičnosti příjmení i o tom, že někdy zkrátka nebylo

Obecně se traduje, že příjmení se dědí z otce na syna od doby, kdy se v Čechách provádělo první úředně nařízené číslování domů, tedy od roku 1771. Jako podklad pro toto tvrzení slouží dvorský dekret z 15. prosince 1770 a následná nařízení českého gubernia o zapisování příjmení poddaných v matrikách, ve kterém se nařizovalo farářům, aby jména v křestních a oddacích matrikách neuváděli "po chalupě", ale podle rodin, tj. příjmení.

image

Ovšem celá věc se má trochu jinak. Osvětluje ji jihočeský badatel Alois Sassmann: “Striktně vzato ten dekret z roku 1770 jen zakazuje poddaným měnit příjmení po gruntu a přikazuje zachovat příjmení dané při křtu. Takže za prvé se netýká měšťanů a jiných svobodných obyvatel a za druhé explicitně nekodifikuje dědičnost příjmení. Kněz mohl teoreticky při křtu zapsat dítěti jméno po střeše a to by pak platilo celý život zcela v souladu s literou dekretu.” (http://alois-sassmann.wz.cz/zakonprijm.htm) Svou myšlenku dokládá citací dalšího odborníka na josefinské patenty Dr. Waltra Zeyringera, který klade dědičnost příjmení do doby pozdější: „Císařským patentem z 1. 11. 1786 JSG (= Sbírky zákonů) č. 591 se poprvé pro celé území tehdejší Rakouské monarchie stanovila zákonná pravidla pro odvozování rodinných jmen (Familennamen). Tedy příjmení manželky od jejího manžela (III, paragraf 49) a dětí od otce (IV, paragraf 20), a tím se zabraňovalo svévolnému a chaotickému pozměňování jmen.“

Člověk by si řekl, že poté už nedocházelo k žádným zmatkům. Jenomže… ještě roku 1843 existovali lidé bez příjmení. Jako tato, tehdy osmadvacetiletá Marie:

image

Hrochův Týnec 1836-1856 sign. 903 O, fol. 10

Marie (Této osoby žádné přígmení se wyzwěděti nemůže, neboť gak umrlči list gegi matky z Wegwanowic doswědčuge, matka gegi po krátké nemocy w Wegwanowicich zemřela a gi 1 1/2 roku starau ugal jistý Matěg Meycký z Čankowic a žiwil gi u sebe až do wýrůstu. Poněwadž ale nyni k stawu manželskýmu křticiho listu potřebuge a ten samý nikterak docileni neni, obdržela powoleni bez křticiho listu w staw manželský wstaupiti. Powoleni od slaw. c.k. Gubernium dne 3. Martii 1843 Zahl 9958….

 *

12. 10. 2010

Zázrak?

Říká se “co je psáno, to je dáno”, ale někdy člověka i psané zaskočí….

V matrice Černý Důl 1784-1814 sign. 19-3 N je 17. ledna 1790 (fol. 121, 1. zápis) zaznamenán křest Antona, syna Josefa Erbena a Moniky rozené Klemmové z Neudorfu čp. 15. O necelých pět měsíců později, 4. června 1790 (fol. 123, 2. zápis) pokřtil farář Angelus Folge týmž rodičům (žijících v tomtéž domě a téže vsi) další dítě. Dcera dostala jméno Marie Anna, za 28 let porodila syna Josefa, od nějž se odvíjí linie rodu až do dnešních dní a zemřela ve věku sedmdesáti dvou let.

Vysvětlení? Nemám…. v časech, kdy se dítě křtilo co nejdříve po narození, je to přinejmenším podivné.

 image

 image(kliknutím možno zvětšit)

 

Bližším studiem matrik se vysvětlení přece jen našlo. Ve vsi byl ještě jeden manželský pár stejných jmen i stejného příjmení a nepozorný pan farář jejich děti pořádně promíchal.

*