12. 7. 2010

Cestovatel Emilián


“Již od mládí svého zatoužil jsem a stále si přál, abych přispěl nepatrnou hřivnou svojí k velikému dílu, jímž má se objeviti a vyzkoumati Afrika.” Těmito slovy charakterizoval své životní poslání největší rakouský a český cestovatel 19. století, doktor Emil Holub. Není snad nikdo, komu by toto jméno nebylo alespoň povědomé. 
Jenomže v matrice farnosti Holice 1845-1852 byste ho u zápisu z 10. října 1847 hledali marně. Prvorozený a jediný syn zdejšího lékaře Františka Holuba a jeho manželky Anny, rozené Ebertové, dostal, podle zvyku vyšších společenských kruhů, při křtu hned tři jména – Emilian Karel Jan.

image


*