Rodokmen - diskusní skupina na G+

22. 8. 2013

Nešťastné uklouznutí

Terezie, vdova po Janu Dolečkovi z Údolí 12, zemřela podle matričního zápisu 2. srpna 1843 “pádem nešťastného spadnutí do řeky”. Její smrt byla úředně vyšetřena a zprávu, blíže objasňující celou údálost, lze najít v kartnonech Velkostatku Kyšperk, uložených v SOA Zámrsk.

image

image

 

Od auřadu rychtářského z obce dolní Nekoře

Slavnému vrchnořiditelnýmu vrchnímu ouřadu se s nejhlubší ponížeností k vědomosti slouží stranu úmrtí Terezie, pozůstalý vdovy po + Jan Dolečkovy, rolním chalupníkovi z Nra 12ho z Audolý, 63 let stará a přebejvala u Františka Šípka, sedláka pod Nrem Cons. 52 v dolní Nekoři, poněvadž on její dceru za manželku má, která šla s děvečkou na trávu a bezpochyby ji škubat chtěla, trávu na skále v lese a spadla z tej skály do řeky a zabila se a utopila a děvečka byla s ní na tej trávě na louce pod lesem a nic nevěděla, až ji plynout viděla.

V dolní Nekoři dne 2ho srpna 1843

Karel Pič, rychtář

 

 

(pravopisně upraveno)