Rodokmen - diskusní skupina na G+

29. 9. 2011

Škodolibá Marie

a neb posměch kvůli tloušťce
Portrét přísné Marie Manrique de Lara (asi 1538 - 16. únor 1608), od roku 1556 manželky Vratislava z Pernštejna, zná téměř každý. Stejně tak, jako její příslovečné, přísně katolické přesvědčení. Jenomže za každou legendou se ukrývá člověk s vlastnosti dobrými i zlými…
Jednu z těch horších - Mariinu, alespoň z mého pohledu, nečekanou škodolibost, odhaluje dopis Aleny Meziříčské z Lomnice, vdovy po Zikmundu Heltovi z Kementu, místokancléři Království českého (+ 1564). Kupodivu se spolu obě dámy přátelily, ačkoliv paní Alina byla horlivou luteránkou. Jenomže jak se zdá, jejich vztahy zas až tak upřímné nebyly.

obr-14a