Rodokmen - diskusní skupina na G+

9. 11. 2010

Zrozena v zatmění

Ačkoliv dnes přijímáme zatmění slunce jako sice zajímavý, ale nikterak hrozivý astronomický jev, přece při jeho pozorování cítíme bázeň. A co teprve lidé o pár století zpátky, kteří v něm viděli předzvěst katastrof… Myslím, že holická Anička si dobu svého zrození nesla životem jako prokletí. Kdo ví, zda ji dokonce nepovažovali za zplozence zlé moci… image_thumb51699, Holice dne 23. 7bris (září) Waczlawowi Lehkymu a Salomeně matcze narozena dczera prawě na czas trwagyczyho mezy 11 a 12 hodinau przed polednem sluneczneho zatmeni, kteraž od baby pokrztiena potom sub co…i a baptizyrowaná Anna nazwana gest….

image  *

Ostatně podobné nebeské znamení “ovlivnilo” i mnohé osobnosti a události. Zatmění slunce prý provázelo zrození proroka Muhammada, zakladatele islámu či papeže Jana Pavla II. A v pátek 7. června 1415 v Kostnici narušilo přípravy na druhé stání Mistra Jana Husa před koncilem a tím oddálilo i následnou ohnivou exekuci. V Husitské kronice Vavřince z Březové najdeme slova "...zatmělo se jest všecko slunce, takže nemohli jsou mše sloužiti beze světla na znamení, že slunce spravedlnosti Kristus bylo se zatmělo v srdcích prelátských mnohých na smrt mistra Jana z Husi skrze koncilium dychtějících." O měsíc později, šestého července, byl Hus upálen.

Úplné zatmění u nás nastalo naposled 8.7.1842 a pokud věříte astrologům, kteří i dnes zcela vážně píší: “Zatmění Slunce - Země odblokována od životodárných sil… Slunce se nás snaží vrhnout zpět do minulosti, nebo aspoň obnovit, dočasně oživit minulé obrazy, dávno překonané postoje. Přivolat k životu zchátralé ruiny předchozích cyklů. Luna absorbuje veškerou sluneční energii….”, nemusíte mít obavy. Přes naše území přejde plný měsíční stín až 7.10.2135 (např. přes Olomouc). V Praze a v Brně si pak musíme počkat až na 22.7.2381.

*