Rodokmen - diskusní skupina na G+

26. 11. 2010

Posmrtní nájemníci

Minulý týden vědci otevřeli hrob Tycha de Brahe (5).  Podivili se nad tím, že rakev slavného hvězdáře byla uložena do hrobky staršího data s dalšími zřejmě příbuzenstvím nespojenými osobami.

Jak lehce urození mrtví měnili místo posledního odpočinku dokládá zápis z matriky Hrochův Týnec 1701-1757 sign. 890 NOZ na foliích 735 a 736. Mnohdy k již pohřbeným přibyli později nezvaní nájemníci…

image       image

(8.10.1724) Nalezage se w chramie p. zdegssim 4 hrobowy kameny s napisy swymy z nichž

Napis prwni tento: Letha 1641 umržela urozena pani Sybilla Czellerowa Eferichowa z Wichau, pani manželka uroz. a statecž. rytirže pana Waczlawa Karla Czettera z Rozenthalla a na Tegniczy Hrochowy gegižto tielo tuto odpocžiwa.(1)

Napis druhy: Letha 1567 na den sho Burygana umržel gest uroz. p. Burgan, syn urozeneho p. Christiana Switkowskeho ze Ssu.gana a na …. tuto tielo geho odpocziwa (2)

Napis tržeti: Letha božiho 1570 umržel p. Jan Hynek Boržiczky z Hostowicz a na Boržiczych, tuto tielo geho pochowano (3)

Napis 4tý: Letha 1570 na den sho Sylwestra umržela … bywala pani na Skaliczy, tuto tielo gegi gest pohržbeno. (4)

Tyž kameni hrobowy s powolenim wysocze dustogny … biskupske conssistorže prazske sub dato 11. 7bris 1721 z mist swych wyzdwiženy, kosti tiel po(d) nimi odpocžiwagiczych wykopany, do truhlycžek na nichž plechy czynowy s napisy wloženy potom dilem do crypty Czellerowsky, dilem do crypti Pughartowsky w tom chramu p. dne 11. octobris roku pržytomneho 1724 pocžestnie recondirowany gsau.

*

(1) Zellerové z Rosenthalu (jinde Celarové, Cellerové a Zellerové) získali predikát a erb roku 1596. Kašpar, pak Václav Karel, a v letech 1681-1705 Jan Václav - drželi panství “tejnické” s přestávkou od roku 1622-1705. Kašpar se stal  se strážcem klenotů císaře Rudolfa II.  a Jan Celer  cís.  komorníkem.  Kašpar  byl  v l.  1618 – 1620  hejtmanem císařského panství  kolínského a pak panství pardubského.  Poté koupil Hrochův Týnec.

(2) Burian Svitkovský ze Škudl, jenž byl ve službách pánů z Pernšteina, dostal predikát a erb r. 1531 a držel v l. 1548 – 49 zboží Bláto a později Čankovice; r. 1552 byl přijat do druhého stavu rytířského nebo do vladyckého král. Českého

(3) V deskách zemských je doložen Hynek Bořický z Bořic a Hostovic kolem roku 1553. Bořice připadly vladykům Bořickým z Hostovic koncem 15. století a Jan z Bořický je roku 1588 prodal Václavu Lukařskému z Lukavce.

(4) Jméno není neuvedeno, ale zřejmě šlo o Johanku ze Štítného, dceru Mikuláše, pána na Morašicích, provdanou za Petra Hamzu ze Zábědovic a podruhé za bratrance Prokopa Štítného ze Štítného. Ten roku 1558 koupil od Petra Hrocha i městečko Hrochův Týnec.

(5) skloňování jména Tycho de Brahe zde

*