Rodokmen - diskusní skupina na G+

17. 10. 2010

A kterápak vy jste?

O dědičnosti příjmení i o tom, že někdy zkrátka nebylo

Obecně se traduje, že příjmení se dědí z otce na syna od doby, kdy se v Čechách provádělo první úředně nařízené číslování domů, tedy od roku 1771. Jako podklad pro toto tvrzení slouží dvorský dekret z 15. prosince 1770 a následná nařízení českého gubernia o zapisování příjmení poddaných v matrikách, ve kterém se nařizovalo farářům, aby jména v křestních a oddacích matrikách neuváděli "po chalupě", ale podle rodin, tj. příjmení.

image

Ovšem celá věc se má trochu jinak. Osvětluje ji jihočeský badatel Alois Sassmann: “Striktně vzato ten dekret z roku 1770 jen zakazuje poddaným měnit příjmení po gruntu a přikazuje zachovat příjmení dané při křtu. Takže za prvé se netýká měšťanů a jiných svobodných obyvatel a za druhé explicitně nekodifikuje dědičnost příjmení. Kněz mohl teoreticky při křtu zapsat dítěti jméno po střeše a to by pak platilo celý život zcela v souladu s literou dekretu.” (http://alois-sassmann.wz.cz/zakonprijm.htm) Svou myšlenku dokládá citací dalšího odborníka na josefinské patenty Dr. Waltra Zeyringera, který klade dědičnost příjmení do doby pozdější: „Císařským patentem z 1. 11. 1786 JSG (= Sbírky zákonů) č. 591 se poprvé pro celé území tehdejší Rakouské monarchie stanovila zákonná pravidla pro odvozování rodinných jmen (Familennamen). Tedy příjmení manželky od jejího manžela (III, paragraf 49) a dětí od otce (IV, paragraf 20), a tím se zabraňovalo svévolnému a chaotickému pozměňování jmen.“

Člověk by si řekl, že poté už nedocházelo k žádným zmatkům. Jenomže… ještě roku 1843 existovali lidé bez příjmení. Jako tato, tehdy osmadvacetiletá Marie:

image

Hrochův Týnec 1836-1856 sign. 903 O, fol. 10

Marie (Této osoby žádné přígmení se wyzwěděti nemůže, neboť gak umrlči list gegi matky z Wegwanowic doswědčuge, matka gegi po krátké nemocy w Wegwanowicich zemřela a gi 1 1/2 roku starau ugal jistý Matěg Meycký z Čankowic a žiwil gi u sebe až do wýrůstu. Poněwadž ale nyni k stawu manželskýmu křticiho listu potřebuge a ten samý nikterak docileni neni, obdržela powoleni bez křticiho listu w staw manželský wstaupiti. Powoleni od slaw. c.k. Gubernium dne 3. Martii 1843 Zahl 9958….

 *